Wat kunt u nu al doen om in 2021 HANA-ready te zijn?

Zoals u ongetwijfeld weet, stopt SAP in 2027 met de ondersteuning van alles behalve HANA en de op HANA gebaseerde applicatiestack. Organisaties die tijdig een migratie willen afronden, mikken op een overstap in 2021 of 2022. Gartner verwacht dan ook een piek van HANA projecten in deze jaren en een schaarste in beschikbare consultancycapaciteit daarna. Vaak wordt onderschat hoe lang het overgangstraject naar het nieuwe platform in beslag neemt. In deze blog leest u wat u nú al kunt doen om in 2021 te profiteren van de kracht van SAP HANA.

De belangrijkste tip om van de migratie naar SAP HANA een succesverhaal te maken: start op tijd. De nieuwe HANA in-memory database verwerkt en analyseert data zeer snel, wat een aanzienlijk zwaardere infrastructuur vergt. 

De functionele veranderingen vergen meer tijd dan alleen het omzetten naar het HANA platform. Zo zijn de nieuwe applicatieversies op onderdelen anders qua mogelijkheden en inrichting. Wees vanwege de disruptieve aard van HANA voorbereid op kosten voor hardware, beheer en extra (business) consultancy.

  

Doorloop SAP’s movement programma

De stappen die u kunt zetten om het migratietraject goed voorbereid te starten, zijn door SAP samengevat in het ‘movement-programma’. Het bestaat uit een viertal onderwerpen:

  1. Strategie bepalen
  2. Businesscase vormgeven
  3. Opties overwegen
  4. Partner kiezen

De eerste vraag is: ‘Wat wil de organisatie?’. Denk daarbij in mogelijkheden als: bepaalde performance-issues oplossen, klantbeleving verbeteren, voorbereid zijn op de SAP software (support) ontwikkelingen of de inzet van nieuwe functionaliteiten. Met SAP HANA bereidt u zich immers voor op de toekomst. 

De doelen die u met SAP HANA wilt bereiken, zijn bepalend voor hoe het IT-landschap (infrastructuur) eruit moet gaan zien. Er zijn diverse SAP-tools beschikbaar, waarmee u op voorhand kunt berekenen hoeveel capaciteit u nodig heeft. Deze omvang is een belangrijke indicator voor de mogelijkheden die u heeft om de nieuwe omgeving uit te rollen en het budget dat daarbij hoort.

 

Neem het hele landschap onder de loep

Voor een sluitende businesscase adviseren wij om het hele (SAP) landschap in ogenschouw te nemen. Daarbij spelen zaken als maatwerk in de huidige situatie, de data-omvang en eventuele koppelingen met andere systemen.

Maatwerk en oude coderingen kunnen voor vertraging zorgen bij de migratie naar HANA. Het kan echter natuurlijk ook zijn dat voor bepaalde functies juist geen maatwerk meer nodig is, omdat deze standaard al door SAP zijn ingebouwd in de nieuwe release. Door uitzonderingen in de voorbereiding al in beeld te brengen, kunt u voorkomen dat er achteraf verrassingen ontstaan met alle bijbehorende gevolgen qua tijd en kosten

Een ander punt is de vraag of alle data mee moet naar de nieuwe omgeving. Optimalisatie door bijvoorbeeld archivering, heeft direct invloed op de totale kosten van de migratie. Daarnaast is het verstandig om vooraf na te gaan of software die nu gekoppeld is aan de SAP omgeving, kan communiceren met de HANA-oplossing. Ook dat voorkomt verrassingen achteraf. Denk daarbij ook aan beheer en back-up tools.

 

To cloud or not to cloud?

Een andere belangrijke vraag die in een voorbereidend stadium aan de orde is, luidt: ‘To cloud or not to cloud?’ Als u voor de cloud kiest, zijn er verschillende serviceniveaus. U kunt gebruikmaken van een basisinrichting van SAP (SaaS) of vooraf een beperkte investering doen in infrastructuur met IaaS. Een overstap naar een cloudvariant betekent ook dat u waarschijnlijk aanvullende maatregelen moet nemen om bijvoorbeeld privacygevoelige data goed te beschermen of om demand-management correct vorm te geven. 

Daarnaast is de vraag welke aanvullende logistieke of reporting-systemen gebruik gaan maken van de SAP-data. Een on-premise oplossing (‘not to cloud’) biedt voordelen als het gaat om performance, integratie binnen de bestaande omgeving en kosten. In ieder geval is het opstellen van een datamodel (voor zover nog niet aanwezig) en het uitvoeren van data-classificatie, een stap die u nu al kunt zetten. 

 

De finale stap 

Nadat de visie is uitgezet, het transformatieplan staat en de opties zijn afgewogen, volgt de finale stap: kiezen met welke functionele en technische partners u de overstap gaat uitvoeren. 

Externe partijen beschikken, naast de benodigde kennis, ook over ervaring met dit soort migratietrajecten. Ze zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt, weten wat er komt kijken bij het beheer van deze nieuwe omgeving en kennen de valkuilen. Ze kunnen u daarom helpen met de voorbereiding en brengen kosten en opbrengsten nauwkeurig in beeld. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bovendien bieden externe partijen vaak trainingen aan en kunnen ze voorzien in een (tijdelijke) testomgeving, om uw eigen mensen op te leiden en basiservaring op te laten doen met de nieuwe omgeving. Samen met deze partijen zorgt u ervoor dat u in 2021 klaar bent om de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe software voor HANA te benutten. 

Wilt u meer weten over de transitie naar SAP HANA? Download dan het e-book ‘Waarom het nu tijd is voor de overstap naar SAP HANA’ of neem vrijblijvend contact met Louis Joosse op (T. 030 303 2900 of E. info@bpsolutions.com).

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you