SAP HANA: cloud of on-premise?

SAP HANA is een procesversneller, het platform dat de basis vormt van uw bedrijfskritieke SAP-applicaties. Maar waar kan deze omgeving het beste staan? In de cloud, on-premise, of is een combinatie van beide het antwoord? SAP zelf zet steeds meer in op de cloud voor bijvoorbeeld de eigen SaaS-diensten en ERP, maar er zijn ook gebruikers die een voorkeur hebben voor on-premise. Voor wat de beste keus is, bestaat in de IT-wereld een gevleugelde uitdrukking: it depends.

Een ERP-systeem brengt logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen samen in één omgeving. De inrichting voor de eindgebruikers is vaak specifiek om te voldoen aan de ondersteunende rol van de applicatie aan de processen. Waar de softwareomgeving draait – of het nu in de cloud of on-premise is – maakt voor een individuele eindgebruiker niet zoveel uit. 

 

Waarom naar de cloud?

 1. Geen investering – er hoeft niet ineens een groot bedrag op tafel te komen voor nieuwe infrastructuur, maar deze wordt gehuurd.
 2. Pay-per-use – capaciteit wordt afgerekend naar gebruik.
 3. Flexibiliteit – groeiende capaciteitsbehoefte is op te vangen door simpelweg op te schalen.
 4. Time-to-market – een nieuwe omgeving inrichten is een kwestie van uren of hooguit dagen. Zelf inrichten vergt meer tijd, omdat een organisatie hiervoor zelf alle mankracht en kennis aan boord moet hebben. Ook moet vaak de juiste infrastructuur nog in huis worden gehaald.
 5. Ontzorging – het technisch platform waarop de software draait, wordt door een ander beheerd.

 

On-premise en private cloud

 1. Voorkomen van complexiteit – Integratie over meerdere clouds heen of koppelingen met lokale omgevingen maken een cloudoplossing complexer vanuit oogpunt van inrichting, beheer, security en kosten.
 2. Dataprivacy – Er zijn organisaties die data als te gevoelig beoordelen om deze buiten de deur te plaatsen.
 3. Continuïteit – Sommige organisaties kunnen zich geen seconde uitval veroorloven voor bedrijfskritische applicaties. Hoewel cloudaanbieders meerdere datacenters hebben, kan het bij een calamiteit even duren voor data weer toegankelijk is. Daarnaast kan de situatie die dan optreedt (gedurende de ‘take-over’) ook weer voor andere (technische) problemen zorgen, zoals grotere vertraging door andere afstanden of data die over de landsgrenzen heengaat.
 4. Tijdkritische dataverwerking – Met name bedrijven met applicaties die geen tel vertraging dulden, willen (of moeten) data het liefst zo dicht mogelijk bij de bron verwerken. Hoe korter de lijn, hoe sneller het datatransport.
 5. Kosten – Er zijn redenen waarom ‘cloud’ eventueel een alternatief is, maar een SAP-omgeving in de cloud is niet per definitie voordeliger qua infrastructuurkosten.


Hybrid cloud of multicloud?

Er zijn ook situaties waarin een hybride oplossing de beste oplossing is, een combinatie van on-premise en cloud. De primaire omgeving draait on-premise en de standby-omgeving in de cloud. Een ander aandachtspunt is data in een bestaande, oudere omgeving. Als bij migratie naar een nieuw softwarepakket niet alle data wordt meegenomen, moet er een vorm van archief gerealiseerd worden. Dit leent zich vanwege de ontzorging (en de isolatie van zo’n omgeving) uitstekend voor een oplossing in de cloud.

Daarnaast is de multicloud een oplossing. Een keus daarvoor heeft ook weer verschillende redenen. De belangrijkste zijn:

 1. Risicospreiding en continuïteit. Door een kopie van de data in twee cloud oplossingen te plaatsen, is er bij een incident altijd nog beschikbaarheid via de andere aanbieder. Dit speelt zeker ook bij het opslaan van back-updata.
 2. Voorkomen van vendor lock-in kan een reden zijn om met meerdere cloudaanbieders te willen werken.
 3. De wens om workloads te kunnen verdelen, om bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor sommige organisaties is het belangrijk dat bepaalde data in Nederland wordt opgeslagen. Niet elke cloudaanbieder kan dit garanderen.
 4. Specifieke mogelijkheden voor inrichting die bij de ene cloudprovider wel en bij een ander niet gerealiseerd kunnen worden, of alleen met een ander kostenpatroon.

Een aandachtspunt bij multi-cloud en hybride cloud is dat toepassingen nog wel met elkaar moeten kunnen communiceren. Het is dus zaak om vooraf een strategie te hebben die financiële en technische belemmeringen wegneemt.

 

Samenvatting

De cloud biedt veel flexibiliteit, terwijl on-premise weer andere voordelen biedt op het gebied van continuïteit en integratie. Er is geen one-size-fits-all-methode om te bepalen wat de beste keus is. Voor wie zaken als monitoring, beheer en capaciteitsmanagement als dienst afneemt, is er weinig verschil in ontzorging. Verder hangt de keuze voor de optimale oplossing af van uw specifieke situatie, van uw businesscase. It depends. En daar kan BPSOLUTIONS u bij helpen.

Wilt u meer weten over de overstap naar SAP HANA? Neem deel aan ons webinar ‘How to plan your transition to SAP HANA?’ Of neem contact op met een van onze experts via www.bpsolutions.com of tel. 0343-529 000. Mailen kan ook: info@bpsolutions.com.

 

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you