Onze maatregelen tegen COVID-19

We willen u graag informeren over de maatregelen die BPSOLUTIONS neemt met betrekking tot COVID-19. We analyseren dagelijks de huidige situatie en we starten alle maatregelen die nodig zijn om zowel de gezondheid van werknemers, klanten en partners als de continuïteit van onze dienstverlening te beschermen.

Plannen geactiveerd om de continuïteit van de services te waarborgen
Bij BPSOLUTIONS hebben we plannen geactiveerd om ervoor te zorgen dat alle datacenters volledig functioneel en uitgerust zijn met de nodige technische apparatuur en materialen. Uiteraard volgen wij in deze situatie onze supply chains met bijzondere aandacht. Er is momenteel geen negatief effect op ons vermogen om onze diensten te blijven leveren.

Om ervoor te zorgen dat onze datacenters, securtity en kritieke infrastructuren te allen tijde operationeel blijven, zelfs in geval van afwezigheid van personeel vanwege ziekte, zal een deel van het personeel dat nodig is voor deze activiteiten afgezonderd werken. Dit geeft ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat, in geval van afwezigheid van werknemers, hun werk kan worden overgenomen door andere werknemers.

Preventieve maatregelen voor gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners.
We hebben de volgende preventieve maatregelen genomen voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners:

  • We adviseren alle medewerkers, klanten en partners om een ​​extra persoonlijke hygiëne toe te passen op ons bedrijfsterrein.
  • Personen die griepachtige symptomen vertonen, waaronder koorts, mogen ons bedrijfsterrein niet bezoeken.
  • We hebben strikte maatregelen geïmplementeerd met betrekking tot repatrianten uit risicolanden. Deze werknemers moeten eerst minimaal 14 dagen vanuit hun thuis werken. Voordat ze weer in een van onze kantoren gaan werken, moeten ze contact opnemen met de HR-afdeling.
  • Onze managers krijgen de instructie om onmiddellijk voorzorgsmaatregelen te nemen in overeenstemming met de aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten, als ze ontdekken dat een medewerker in hun team in contact is geweest met een bevestigd geval van COVID-19.
  • BPSOLUTIONS volgt alle aanbevelingen van de lokale gezondheidsautoriteiten op de voet; in Nederland is dit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
  • Als er updates zijn, zullen we deze communicatie dienovereenkomstig opvolgen.

Deel uw bedrijfsmaatregelen ook met ons, zodat we deze zorgvuldig naleven.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met ons Client Support Office via +31 343 529000 of via dit formulier.

Wees voorzichtig,

Mark de Groot
CEO BPSOLUTIONS

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you