Op weg naar een toekomstbestendige, digitale business

Een digitaal georganiseerde business blijft de komende jaren een onomkeerbare trend. Hoe realiseert u duurzame besparingen? Hoe beperkt u de risico’s? En leveren uw keuzes, op lange termijn, een voldoende financieel rendement op? De komende jaren staat het digitale gedeelte van uw bedrijf centraal. Dit is onvermijdelijk. Maar hoe organiseert u dit? Hoe ziet uw IT-architectuur eruit? Oftewel: hoe voorkomt u slapeloze nachten omwille van uw
IT-infrastructuur? In deze blog behandelen we de aspecten die u moet overwegen voor een toekomstbestendige IT-strategie: kiezen tussen zelf beheren of uitbesteden hoeft geen duivels dilemma te zijn.

Waarom de juiste middelenmix uw digitale bedrijf helpt?

Eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 was outsourcing een populaire bedrijfsstrategie om arbeidskosten te verlagen en de steeds sterkere concurrentie voor te blijven. Outsourcing is in feite het proces waarbij externe dienstverleners worden gebruikt om specifieke bedrijfsprocessen uit te voeren. Tegenwoordig reiken de voordelen van outsourcing veel verder dan alleen optimalisatie. Het is noodzakelijk een strategische vooruitgang te boeken. Of het nu gaat om het laten groeien van uw bedrijf, het verbeteren van klantbeleving, het verlagen van kosten of het beheersen van risico’s: outsourcing en het overdragen van werkcapaciteit zal de komende jaren fundamenteel zijn. U wilt uw IT-organisatie efficiënter organiseren, de prestaties verhogen, de time-to-market van het installeren van infrastructuur en applicaties versnellen en innovaties sneller implementeren.

 

Naast voordelen, biedt outsourcing ook uitdagingen

Allereerst een kort overzicht van de voordelen van outsourcing:

  • Focus op uw kernactiviteiten – Dit lijkt tegenwoordig vrij voor de hand liggend, maar nog niet vanzelfsprekend. Maak tijd vrij om uw bedrijf toekomstbestendig te maken en probeer dat zo te houden.
  • Flexibiliteit om capaciteit te vergroten en te verkleinen – Haal voordeel uit de materialen en expertise voor specifieke IT-kritische processen.
  • Besparing van tijd en kosten met betrekking tot personeel – Het aantrekken en werven van het juiste talent blijft ook in de toekomst een enorme uitdaging. Gemiddeld kost het een manager 14% van zijn/haar tijd. Denk aan de tijd die u besteedt aan het managen, trainen en motiveren van uw personeel. Maar denk ook aan de operationele risico’s van personeelsverloop als de markt weer herstelt.
  • Verleng de levenscyclus van legacy IT – Het onderhouden van uw Legacy Enterprise
    IT-platforms kan een zware last zijn en u ervan weerhouden uw bedrijf toekomstbestendig te maken. Door deze missiekritieke IT-platforms uit te besteden, maakt u tijd vrij om op innovatie te concentreren.
  • Betrouwbare servicekwaliteit – Verbeterde service zodat uw ideeën sneller in producten kunnen worden omgezet.
  • Gedeelde risico’s – De risico’s worden eerlijk gedeeld met een partnerbedrijf.
  • Lagere apparatuurskosten – Succesvol verworven partnerschappen kunnen leiden tot lagere productprijzen.

Om de voordelen van outsourcing te kunnen benutten, moet u eerst vaststellen wat uw duurste en meest stressvolle uitdagingen zijn. Met welke problemen heeft u regelmatig te maken? Welke vereisen gespecialiseerde kennis of tools? Welke zijn ver verwijderd van uw kerncompetenties? En hoe gaan deze zaken zich in de nabije toekomst binnen uw organisatie ontwikkelen. Bij het formuleren van dergelijke uitdagingen, speelt de vraag hoe outsourcing hierbij kan ondersteunen.

Ontwikkel uw eigen strategie

Om de juiste servicebeslissingen te nemen, moet u eerst goede zakelijke beslissingen nemen. Beoordeel zorgvuldig en grondig uw huidige vereisten en welke in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen.

1. Wat moeten we wel en niet uitbesteden?

Neem uw IT Enterprise-architectuur als uitgangspunt en neem uw hybride multi-cloudstrategie op als onderdeel van uw strategie om al dan niet uit te besteden. Stel uw teams de volgende vragen: wat kan er worden uitbesteed? In hoeverre moet dit plaatsvinden en wat moeten we zelf blijven doen? Maar bovenal moet de hamvraag zijn: waarom willen we uitbesteden?

Overweeg bij het bepalen van de beschikbare pakketten zorgvuldig of u hele stapels (bijvoorbeeld uw ERP-stack, specifieke horizontale functies (IT-infrastructuurbeheer) of een slimme combinatie van beide) wilt uitbesteden. Deze keuzes hebben ook invloed op de marktaantrekkelijkheid van de uitbestedingspakketten en moeten daarom zorgvuldig worden geanalyseerd.

2. Hoe besteden we uit?
Het is belangrijk om uw outsourcingstrategie tijdig te plannen. Het correct en succesvol overdragen van uw operationele activiteiten naar een externe dienstverlener duurt enkele maanden. Aspecten waarmee in deze fase rekening moet worden gehouden zijn:

Risico – Welke risico’s zijn er? Hoe groot is de kans dat deze risico’s zich voordoen? Wat is de impact van deze risico’s? Wat kan er worden gedaan om de impact van deze risico’s te beheersen?

Transitie – Wat houdt de implementatie van de vereiste IT-serviceovereenkomsten in? Wat komt er kijken bij het beheer van de vereiste IT-serviceovereenkomsten? Welke opties zijn beschikbaar en wat is hun impact? Welke beslissingen moeten worden genomen en wat zijn de gevolgen?

Governance – Hoe moet de veilige organisatie eruit zien? Hoe moeten we ons IT-governancemodel aanpassen?

3. Hoe beheren we wat wordt uibesteed?
Voordat u de externe serviceprovider of cloudprovider inschakelt, is het cruciaal dat u voldoende heeft nagedacht over hoe u de uitbestede activiteiten kunt beheren. Neem de tijd om uw governancebeleid zorgvuldig te ontwikkelen. Hoe moeten verantwoordelijkheden worden georganiseerd? Zorgt de dienstverlener voor voldoende transparantie? Zullen ze uw systemen en het werk dat ze uitvoeren documenteren?

Verder is het belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft van de gevolgen voor uw eigen organisatie. Wat is de impact voor uw bedrijf? Wie gaat de uitbestede diensten beheren en hoe wordt de coördinatie georganiseerd? Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van uw IT-organisatie? Het creëren van succesvolle relaties binnen uw IT-beleid is altijd tweerichtingsverkeer en vereist samenwerking met maximale controle. Maak het toekomstbestendig: versnel uw transformatie naar een digitaal bedrijf.

Een optimale strategie voor het outsourcen van IT-kritische functies helpt u grip te krijgen (en te houden) over uw core business. Als data olie is, dan is het outsourcen van kritische IT-functies en cloud services de motor, en zal Artificial Intelligence de accelerator zijn om uw organisatie te transformeren naar een digitale business.

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you