How to Maximize Data Leverage for Better Business Outcomes?

Multicloud-data control is in opkomst als een serieus en algemeen initiatief voor zowel IT- als business leiders. IDC-onderzoek geeft aan dat 60% van de organisaties initiatieven voor digitale transformatie (DX) heeft voltooid of gestart. Het doel van deze initiatieven is om de organisatie te bewegen in de richting van datagedrevenheid, waarbij het geavanceerde gebruik van datamanagement en analyse het bedrijf helpt een concurrentievoordeel te behalen. Toch maakt de wildgroei aan gegevens – dat wil zeggen gegevens die zijn opgeslagen op verschillende locaties en in verschillende formaten en afgeleid van verschillende applicaties – de aggregatie en correlatie van gegevens binnen de onderneming een uitdaging. Als organisaties deze gegevens niet kunnen aggregeren zodat ze zinvol kunnen worden geanalyseerd, dan kan de organisatie ze niet volledig benutten.

Gegevens die op deze manier worden opgeslagen en beheerd, resulteren in gegevenssilo’s die de complexiteit van gegevensbeheer vergroten. Silo’s initiëren onnodige menselijke inspanningen en overtollige beheerproducten die alleen nuttig zijn voor die geïsoleerde omgeving. Ze introduceren ook een extra risico op gegevensverlies met extra malware-kwetsbaarheden en uitdagender DR. Waar het op neerkomt, is verminderde zichtbaarheid van gegevens en verlies van gegevensbeheer. IT-leiders erkennen nu de behoefte aan en uitdagingen van multicloud-data control.

Er komen verschillende factoren naar voren die het beheer van multicloud-gegevens samen tot een bijzondere uitdaging maken:

 

De eerste factor is het versnellen van de datagroei. Eerdere schattingen voor datagroei lagen tussen de 30 en 35% samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR), terwijl de resultaten van deze enquête aantoonden dat de respondenten gemiddeld een CAGR van 46% verwachten. Met dit verwachte tempo zullen de gegevens elke twee jaar meer dan verdubbelen. De enorme hoeveelheid gegevens, hoewel niet ongekend, zal zowel de infrastructuur als de data management processen onder druk zetten.

 

Ten tweede verwachten de ondervraagde organisaties dat hun gegevens bijna gelijkmatig worden verdeeld over meerdere openbare clouds, met 26% van de gegevens, en on-premise private cloud, off-premise private cloud en traditionele on-premise, elk met 22% data (de rest is anders / weet niet). Wanneer we deze resultaten vergelijken met die van eerdere onderzoeken, denken we dat dit een trend laat zien die weggaat van traditionele on-premises naar alle soorten wolken.

 

Ten derde zijn datasilo’s significant en nemen ze toe. Uit gegevens uit dit onderzoek blijkt dat organisaties gemiddeld 23 afzonderlijke datasilo’s per organisatie hebben (zie figuur 1). Elke silo moet afzonderlijk worden beheerd met zijn eigen gegevensbeleid, inclusief beveiliging, bescherming, governance en levenscyclusbeheer. Bij deze beheerinspanning zijn vaak verschillende tools en processen betrokken die overbodige aankopen, training en onderhoud vereisen.

Download hier de IDC Study, gesponsord door Rubrik.

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you