Een nieuwe naam: BPCloudServices

Per 28 augustus 2015 is de naam van “B+P Solutions Monitoring en Beheer B.V.” gewijzigd in “B+P Cloud Services B.V.”. Een nieuwe ambitie, een nieuwe naam.

Business Innovation Framework

Binnen de BPSolutions Group hebben we het Business Innovation Framework ontwikkeld op basis waarvan we organisaties helpen om ruimte te creëren voor innovatie. Dit doen we enerzijds door traditionele ICT diensten van onze klanten te ontzorgen of over te nemen, en anderzijds door onze klanten te adviseren over nieuwe technologieën om de bestaande IT te verbeteren of zelfs door nieuwe toepassingen te introduceren.

BusinessInnovationFramework

Om dit framework in de toekomst nog meer kracht bij te zetten, hebben we voor de naam BPCloudServices gekozen.

De huidige contracten blijven uiteraard ongewijzigd. Wel zal op onze offertes, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen de naam BPSolutions Monitoring en Beheer gewijzigd worden in BPCloudServices. Bankrekeningnummer, KvK nummer, BTW nummer, contact- en adresgegevens blijven ongewijzigd.

Ten overvloede: bij B+P Solutions B.V. is geen sprake van een naamsverandering.

Mocht u nog vragen hebben omtrent deze wijziging, dan kunt u zich richten tot Mark de Groot, Algemeen Directeur BPCloudServices op telefoonnummer 0343-529006 of via email: mark.de.groot@bpsolutions.com.

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you