Hoe u het beste pad naar S/4HANA kiest bij maatwerk (custom code)

Migratie van een bestaande SAP release naar S/4HANA is een fors project. Organisaties die speciaal voor hen ontwikkelde applicaties en modules gebruiken (maatwerk en add-ons) hebben een extra uitdaging: ze staan voor de vraag of die additionele functionaliteit nog nodig is en hoe die dan te migreren. Ruwweg zijn er twee implementatieroutes: de greenfield- of de brownfieldaanpak. In deze blog leest u meer over de voordelen en uitdagingen die daarbij horen.

In geval van een greenfield-implementatie wordt een volledig nieuwe implementatie uitgerold van S/4HANA. Daarbij worden de applicatie en de bedrijfsprocessen opnieuw op elkaar afgestemd. Bij een brownfield-implementatie gaat het om een vorm van upgrade van het huidige platform. Welke methode het beste past bij uw organisatie is afhankelijk van uw situatie, eisen en wensen, maar welke route u ook kiest: het is altijd zaak goed voorbereid op weg te gaan. Op tijd vertrekken is minstens zo belangrijk, want de doorlooptijd kan langer zijn dan vooraf ingeschat.

Dat de snelheid en functionaliteit van SAP’s nieuwe platform onontbeerlijk is om gebruikers optimaal te bedienen, staat voor veel organisaties wel vast. Er zijn diverse tools beschikbaar om de waarde van de nieuwe applicatie voor uw organisatie vooraf in kaart te brengen. SAP’s eigen Business Value Advisor is er daar één van. Gebaseerd op verschillende scenario’s, krijgt u een beeld van wat de optimalisatie en toepassing is die u van de nieuwe software kunt verwachten. Daarbij zijn factoren als doorlooptijd, risico’s en kosten mede bepalend voor de te kiezen migratiemethode.

Wacht niet te lang met de routebepaling

In principe heeft u de tijd tot 2027 voor de overgang naar S/4HANA, omdat SAP heeft gepubliceerd dat dan de ondersteuning stopt van huidige applicatie versies en data platform. Het advies aan organisaties is om al snel van start te gaan met tenminste de planvorming. Dat heeft te maken met de doorlooptijd van migraties. Zeker als u relatief veel maatwerk heeft kan die lang zijn. De kans is immers groot dat tegen 2027 de meeste consultancy-organisaties geen capaciteit meer beschikbaar hebben, omdat ze volgepland zijn met migratietrajecten. Begin daarom op korte termijn met in planvorming en planning.
Welke migratie past het beste?

Uit onderzoek van SAP Insider blijkt dat veel organisaties zich momenteel beraden op de beste aanpak voor de migratie. De greenfield-aanpak betekent technisch misschien de eenvoudigste weg, maar daar staat tegenover dat dan alles nieuw is. Het gaat mogelijke veel tijd kosten om de juiste fit te vinden tussen applicatie en processen, nog afgezien van de bepaling wat er met het huidige maatwerk en bestaande koppelingen moet gebeuren.

De brownfield-aanpak is een keus voor een mogelijk eenvoudigere overgang van de bestaande SAP omgeving naar het nieuwe platform. Voordeel daarvan is behoud van een groot deel van de huidige inrichting, maar het meenemen van maatwerk is dan eveneens een uitdaging. Tevens worden door deze vorm van upgrade de nieuwe softwarefuncties maar beperkt beschikbaar gemaakt.
Er is nog een derde route, een afgeleide van brownfield: landscape transformation. Daarbij gaat niet alle software tegelijk mee naar de nieuwe omgeving, maar draait bestaand en nieuw naast elkaar. Bij deze geleidelijke overgangsmethode begint u met het overzetten van die toepassingen waarmee het snelst winst valt te behalen. Het bestaande systeem blijft nog een tijdje intact.

SAP S/4HANA chief product owner Rudolf Hois zegt overigens dat meer dan de helft van de organisaties die over wil naar de nieuwe database en applicaties, kiest voor brownfield of ‘system conversion’.
Een ander aandachtspunt bij migratie is het opschonen (lees: verwijderen of archiveren) van uw data in de bestaande omgeving, waardoor de migratie uiteraard ook soepeler verloopt. Hier valt ook een kostenvoordeel te halen, want daardoor kunt u in de nieuwe omgeving volstaan met een infrastructuur met beperktere capaciteit.

Breng maatwerk in beeld

Met S/4HANA kiest u voor nieuwe applicaties en een nieuw platform. Het is daarmee de vraag of het specifieke maatwerk en de add-ons daar nog op draaien. Misschien nog belangrijker is de vraag of deze onderdelen nog nodig zijn. Het is daarom van belang om vooraf een volledig overzicht te hebben van de huidige aanpassingen.

SAP Solution Manager helpt het huidige landschap precies in beeld te brengen, met daarbij alle maatwerk en add-ons. Zo bepaalt u welke onderdelen beoordeeld moeten worden voor de overgang naar de nieuwe omgeving.

Een methode om bestaand maatwerk te beoordelen is de code check, via Remote Code Analysis in de ABAP Test Cockpit (ATC). Hierbij wordt bestaand maatwerk (custom code) gecheckt op compabiliteit met de nieuwe S/4HANA omgeving.

In elk scenario wordt hoe dan ook testwerk uitgevoerd, om de kwaliteit en toepasbaarheid te bepalen van hetgeen wordt opgeleverd.

Creëer inzicht: stel een roadmap op voor de migratie naar S/4HANA

Planning van het implementatie- en migratieproces is dus van groot belang. Daar hoort ook het reserveren van budget bij. Het is daarom zaak alle stappen op tijd in beeld te brengen, door het opstellen van een roadmap. Dit helpt om grip te krijgen op de planning en te bepalen wanneer u moet starten, om op tijd klaar te zijn voor de toekomst. BPSOLUTIONS is de partner die u helpt bij de realisatie en beheer van de technische infrastructuur die nodig is voor de migratie naar de nieuwe S/4HANA-omgeving.

Wilt u meer informatie over hoe wij u helpen met het juiste fundament voor de migratie naar S/4HANA? Neem dan contact met ons op.

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you