Spaarne Gasthuis ondersteund met ICT integratie management

Integratie Management Spaarne Ziekenhuis & Kennemer Gasthuis

In 2015 fuseerden het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis en gingen zij verder onder de naam Spaarne Gasthuis. Door de krachten te bundelen kan het Spaarne Gasthuis hoogwaardige zorg dichtbij blijven garanderen voor patiënten in de regio Haarlem. Door de fusie kunnen de ziekenhuizen, naast de hoge kwaliteit van zorg, ook verdere specialisatie mogelijk maken, bijvoorbeeld in de zorg aan patiënten met kanker. Voorafgaand aan de fusie werkten de ziekenhuizen al aan de invoering van één gezamenlijk Elektronisch Patiëntendossier en ziekenhuis informatiesysteem (genaamd Epic, red.).

De fusie tussen de twee ziekenhuizen was een flinke belasting voor de medewerkers van de organisatie, niet in de laatste plaats voor het IT-team. De grootste uitdaging was enerzijds het vinden van de juiste balans tussen de activiteiten die de fusie ondersteunden en anderzijds de activiteiten voor de dagelijkse bedrijfsvoering. BPSolutions consultants ondersteunden in deze periode zowel fusie-gerelateerde als reguliere activiteiten.

Oplossing BPSolutions

De vraag aan BPSolutions was het opzetten en goed laten functioneren van het programmamanagement office. Met als doel de samenhang tussen de verschillende programma’s, zoals Epic, overgang van medische applicaties, bedrijfsondersteunende applicaties en de herinrichting van de ICT Infrastructuur te borgen. BPSolutions stond de organisatie bij met het uitwerken van het enterprise architectuurmodel voor de zorg tot een praktisch hulpmiddel voor het maken van keuzes op alle niveaus en alle gebieden binnen ICT en innovatie.

De stuurgroep ontving een rapportage over de directe uitkomsten van het programmamanagement office. BPSolutions zorgde hierbij voor:

  • de strakke sturing op scope, tijd, kwaliteit en budget, waardoor de Stuurgroep te allen tijde de meest actuele informatie ter beschikking had;
  • de tijdige, pasklare en relevante stuurinformatie om besluitvorming te ondersteunen. Dit vormde de brug tussen inhoudelijke teamleden en besluitvormers;
  • de hoogwaardige expertise rondom infrastructuur en applicatie-integratie;
  • de bestaande kennis en ervaring met fusies en overnames en de daarbij behorende uitdagingen voor organisaties.

BPSolutions vroeg de Manager ICMT van het Spaarne Gasthuis naar de samenwerking: “De consultants van BPSolutions waren goed in staat overzicht en rust te bewaren en ons met deze transitie en alle daarbij behorende uitdagingen te ondersteunen. Ze lieten zien over een groot aanpassend vermogen te beschikken en werkten goed samen met het team.”

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis (SG) maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Bij deze vereniging zijn 28 ziekenhuizen aangesloten. Een topklinisch ziekenhuis houdt zich bezig met opleiding en onderwijs, het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Meer informatie over IT integratie management in de zorgsector?

Wilt u meer informatie over onze IT diensten voor zorginstellingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Direct contact opnemen Adviesgesprek aanvragen

 


Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you