Rijksuniversiteit Groningen implementeert toekomstvaste databeveiliging

Foto: Michel de Groot

Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) is de centrale IT-afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die verantwoordelijk is voor de volledige infrastructuur. Het CIT ziet de trend dat de dataomvang toeneemt. Tegelijkertijd gaat de snelheid waarmee data moet worden veiliggesteld omhoog. Voor het CIT aanleiding om op zoek te gaan naar een betrouwbare en schaalbare oplossing. De hulp van onder andere BPSOLUTIONS wordt ingeroepen, wat resulteert in de snelle uitrol van een nieuw back-up platform. Dat kan vier keer zoveel data afhandelen, met dezelfde beheerinspanning.

Efficiëntere opslag

Elk IT-platform binnen het CIT heeft eigen kenmerken als het gaat om continuïteit en beschikbaarheid. Als het CIT merkt dat de bestaande back-upoplossing niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan efficiënte opslag en snelheid, kijkt het uit naar een alternatief. Het is zoeken naar een dataopslag die meerdere petabytes aan back-up kan veiligstellen. Bovendien moet dit alternatief voor een betere performance zorgen.

Aandachtspunten waaraan de nieuwe oplossing moet voldoen:

 • Functionaliteit bieden die eindgebruikers in staat stelt zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken van de back-up en restore van data.
 • Minimalisering van de managementinspanning, door een centrale en efficiënte inrichting van de beheeromgeving.
 • Waarborgen van de continuïteit, door ondersteuning van data-back-up op twee verschillende locaties.

“De wens was om te kunnen sparren met een deskundige technische partner, over de gewenste grootschalige inrichting van het nieuwe platform. We zijn zeer tevreden over het niveau van de technische expertise van BPSOLUTIONS.” – Wietze Albers, Rijksuniversiteit Groningen

Een oplossing voor meerdere petabytes

Het back-upprojectteam van het CIT voert de voorbereidende gesprekken met BPSOLUTIONS als expert op gebied van softwarekeuze en technische implementatie. Bossers & Cnossen is bij het project betrokken als hardwareleverancier en houder van het mantelcontract. Samen komen ze tot een ontwerp, op basis van IBM Spectrum Protect-software. “We waren onder de indruk van het kennisniveau en de gedrevenheid van het projectteam”, zegt Peter Strijbosch van BPSOLUTIONS.

Het nieuwe platform biedt een aantal belangrijke mogelijkheden:

 • Opschalen naar een back-upomgeving die meerdere petabytes aan data af kan handelen.
 • Inrichten van een ‘incremental-forever’ back-upmechanisme. Het maken van een full back-up is niet meer nodig. Dat is belangrijk, omdat een full back-up met een omgeving van deze omvang niet meer binnen acceptabele doorlooptijden is te realiseren.
 • Onderscheid maken tussen levering van technische faciliteiten en functionele verantwoordelijkheid voor back-up en restore van data.

Daarnaast geeft het ontwerp invulling aan de eisen die worden gesteld aan de nieuwe omgeving, zoals:

 • Ondersteuning van diverse IT-platformen.
 • Flexibiliteit in databeheer door policy-gebaseerd datamanagement.
 • Efficiency in opslag van back-updata door de-duplicatie en compressie.
 • Hoge beschikbaarheid door volledig geautomatiseerde datareplicatie over twee fysiek gescheiden locaties (de onderlinge afstand bedraagt tweehonderd kilometer).
 • Eenvoud in beheer via een centrale portal, naast de command-line interface.
 • Data-recovery en archivering in één softwareplatform, met ondersteuning van disk- en tape-media.

Een toekomstvast resultaat

Het resultaat van de samenwerking tussen het CIT-team (met daarin Wietze Albers, Kees Visser Robin Teeninga en Peter van Laarhoven), BPSOLUTIONS en Bossen & Cnossen, is in eerste instantie een ontwerp van een conceptoplossing. Daarna wordt een zeer snelle infrastructuuroplossing neergezet. Deze infrastructuur dient als basis voor het back-upplatform. De samenwerking met het CIT-team leidt tot een probleemloze uitrol.

De Rijksuniversiteit Groningen beschikt nu over een schaalbare oplossing, geschikt voor de opslag van meerdere petabytes aan back-updata. Daarmee vangt de Rijksuniversiteit Groningen de groei aan data op, zonder extreme kosten voor softwarelicenties. Tegelijkertijd kan de organisatie naar behoefte softwarefunctionaliteiten aan het nieuwe platform toevoegen. Dataopslag en datamanagement is zo efficiënt mogelijk ingericht, om initiële investeringen in hard- en software en de total cost of ownership beheersbaar te houden.

Volgens het back-upteam heeft het CIT nu een toekomstbestendige omgeving. “We hebben voorspelbare back-up en restore-windows gerealiseerd. De snelheid is sterk verbeterd en dat is wat we wilden. Ook de continuïteit van data-restores is hiermee gewaarborgd. Dankzij de-duplicatie is bovendien de hoeveelheid daadwerkelijk opgeslagen data bijna gehalveerd”, zegt IT-specialist Wietze Albers. “We kunnen nu een verviervoudiging van de dataomvang afhandelen, met dezelfde beheerinspanning.”

Benieuwd wat BPSOLUTIONS voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze experts via info@bpsolutions.com of kijk op www.bpsolutions.com.

 

Over Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat ruim 400 jaar en is daarmee de op een na oudste universiteit van Nederland. Er studeren ruim dertigduizend studenten en er werken ruim zesduizend medewerkers. Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT), de centrale IT afdeling, is verantwoordelijk voor de volledige IT-infrastructuur, van 3D-visualisatie tot high-performance computing en virtualisatieplatformen.

Over BPSOLUTIONS

BPSOLUTIONS helpt organisaties bij het inrichten van hun Mission Critical IT, zodanig dat de organisatie slimmer wordt en vooruitgang kan boeken. Dit doen BPSOLUTIONS door er enerzijds voor te zorgen dat IT altijd up-and-running is, en anderzijds door ervoor te zorgen bedrijven met Data Analytics en Artificial Intelligence (AI) klaar zijn voor de toekomst.

BPSOLUTIONS. Bij alles wat we doen, maken we de wereld een beetje slimmer.

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you