Cloud Based IT-Recovery biedt winkelketen zekerheid

Cloud Based IT voor winkelketens

Cloud Based IT oplossingen worden voor winkelketens zijn steeds belangrijker. Om na een calamiteit zoals brand, waterschade of een cyberaanval weer snel up-and-running te zijn, is het voor een organisatie essentieel dat de data recovery goed op orde is. Alleen zo kan de continuïteit en veiligheid van data gewaarborgd worden. Een groot Nederlands retailbedrijf nam naar aanleiding van een calamiteit de proef op de som, en kwam tot de conclusie dat er verbeterslagen nodig waren. Die vonden ze in de vorm van Cloud Based IT-Recovery van IT-dienstverlener BPSOLUTIONS.

Disaster recovery

Met meer dan vijftig vestigingen en ruim vijfduizend werknemers, behoort het retailbedrijf tot een van de grootste in Nederland. Om de werkzaamheden in goede banen te leiden, maakt het bedrijf intensief gebruik van haar IT-omgeving. Niet alleen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ze de zaken graag goed op orde. Ook ten aanzien van hun data willen ze er zeker van zijn dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en goed voorbereid zijn op dreigingen van buitenaf. Daarom besloten ze na een calamiteit de disaster recovery aan een test te onderwerpen.

De IT-manager licht toe: “De test was een kostbare aangelegenheid. De herstelwerkzaamheden en het up-and-running krijgen van de data vergden onverwacht veel tijd en energie. Er moest bijvoorbeeld iemand fysiek naar ons toe komen voor de back-up tape. Dat is zonde, want hierdoor vielen werkzaamheden stil en zijn de kosten behoorlijk opgelopen. Onder andere omdat we een flinke hoeveelheid aan data verloren. Los daarvan merkten we dat we op dagelijkse basis te veel met IT-randzaken bezig waren en te weinig tijd konden besteden aan onze corebusiness.”

Daarnaast werd de huidige IT-uitwijk als erg inflexibel ervaren. Net als veel andere Nederlandse organisaties, heeft het bedrijf te maken met enorme datagroei. Daarbij wachtte de organisatie vaak lang met het toevoegen van extra capaciteit voor back-up en disaster recovery, om op die manier te waken voor overcapaciteit. De organisatie wilde tenslotte niet betalen voor capaciteit die ze niet gebruikten. Bovendien was het toevoegen van extra capaciteit een langdurig en kostbaar proces.

De wens van winkelketens: continuïteit, veiligheid en flexibiliteit

Nu het contract met de huidige aanbieder afliep, was dit een geschikte gelegenheid om verbeterslagen te maken. “Dit was hét moment om actie te ondernemen. Onze wens was een betrouwbare backup-oplossing, waarmee we de continuïteit en veiligheid van data kunnen garanderen en eventuele toekomstige IT-disasters overleven. Ook met het oog op de aanstaande GDPR is het zaak om dit goed te regelen. Het leek ons daarom prettiger om de data in een datacenter in Nederland op te slaan, zodat we zeker weten dat de datacenters aan onze Nederlandse wetgeving voldoen. Bovendien wilden we niet voor een grote cloudprovider kiezen, omdat we graag persoonlijk contact willen hebben bij een calamiteit. We willen niet in een wachtrij geplaatst worden bij een callcenter in geval van dataverlies. We willen graag 24/7 een contactpersoon kunnen spreken, die alles van onze specifieke IT-omgeving weet.” “Naast veiligheid en continuïteit waren we op zoek naar meer flexibiliteit. Met een fysieke tape ben je niet in staat om snel op te schalen en data wordt niet real time geback-upt, zoals in de cloud. Dat zorgt ervoor dat je tot wel 12 tot 48 uur aan data kunt verliezen. Terwijl ad-hoc backuppen juist met de snelle technologische ontwikkelingen en datagroei van tegenwoordig zo belangrijk is. Het werktempo ligt ontzettend hoog en er wordt ieder uur veel belangrijke informatie opgeslagen.” Om deze wensen te realiseren, schakelde het retailbedrijf de hulp van BPSOLUTIONS in.

Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

Om de winkelketen te helpen binnen een acceptabel tijdspad data en systemen te herstellen, is er samen met BPSolutions een calamiteitenplan opgesteld. Dit plan bevat een business continuity planning, waarin uiteen wordt gezet hoe kritieke bedrijfsprocessen kunnen worden doorgezet wanneer gegevensverwerking niet mogelijk is. Daarnaast wordt hierin een data recovery planning besproken, waarin vooraf is vastgelegd hoe de bedrijfsdata weer beschikbaar wordt gesteld na een calamiteit. Dit plan is voor de IT-manager erg belangrijk. “Het plan is op basis van onze unieke bedrijfsprocessen en –behoeften opgesteld en wordt breed gedragen door het management. Zo was het voor ons bijvoorbeeld erg belangrijk dat onze SAP Database weer snel beschikbaar zou zijn. Bovendien biedt het meer dan schijnveiligheid, want je weet zeker dat er een goed plan in de kast ligt als zich ooit een noodsituatie voordoet.” BPSolutions bood een volledige gerepliceerde backup- en flexibele standby-oplossing: Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Het hybride karakter van de volledig gemanagede oplossing sluit naadloos aan op de hybride IT-omgeving van het retailbedrijf. BPSOLUTIONS maakte een exacte kopie van de netwerkconfiguratie van de organisatie, welke virtueel beschikbaar is gesteld. In het geval van een uitwijksituatie hoeven er nu geen software-aanpassingen meer gemaakt te worden; het uitwijknetwerk is een replica van het lokale netwerk en dus meteen beschikbaar. Alle restores worden direct en dynamisch vanuit de IBM-cloud uitgevoerd, vanuit een optimaal beveiligd datacenter in Nederland.

Meer informatie over Disaster Recovery?

Heeft u vragen over Disaster Recovery of wilt u meer informatie over Cloud Based IT Recovery? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Direct contact opnemen
Adviesgesprek aanvragen

Sign up for our Newsletter
Stay up to date with the latest BPSOLUTIONS news about our new technologies, solutions, events and more.

Contact us and let's make data work for you